แคร์รี หล่ำเตรียมแก้ปัญหาราคาที่พักอาศัยว่างงาน

หัวหน้าคณะผู้บริหารฮ่องกงโพสต์เฟซบุ๊กว่าคณะผู้บริหารฮ่องกงจะให้ความสำคัญกับปัญหาที่อยู่อาศัยและปัญหาปากท้องของประชาชนฮ่องกงเป็นอันดับแรกเพื่อลดความไม่พอใจของประชาชนการแก้ปัญหาที่พักอาศัย นางหล่ำเผยว่า จะสร้างที่พักอาศัยเพิ่มเติม เพื่อให้จำนวนบ้านและห้องพักในตลาดมีจำนวนมากขึ้นซึ่งน่าจะส่งผลให้ราคาที่พักอาศัยลดลงนางหล่ำจะแก้ปัญหาการขาดแคลนตำแหน่งงานด้วย

แต่รายละเอียดจะประกาศเพิ่มเติมภายหลังทั้งนี้ ฮ่องกงเป็นพื้นที่ที่อสังหาริมทรัพย์มีราคาสูงที่สุดในโลก ทำให้คนรุ่นใหม่จำนวนมากมองว่านโยบายด้านที่พักอาศัยของคณะผู้บริหารฮ่องกงไม่ยุติธรรมต่อพวกเขา ทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มผู้มีฐานะ ขณะเดียวกัน หลายฝ่ายมองว่า ปัญหาที่พักอาศัยและปากท้องของชาวฮ่องกง ทำให้คนรุ่นใหม่มองไม่เห็นอนาคตของตัวเอง และเป็นสาเหตุให้ออกมาชุมนุม การชุมนุมระลอกล่าสุด เกิดขึ้นหลังจากคณะผู้บริหารฮ่องกง นำโดยนางหล่ำ เสนอร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเข้าสู่สภานิติบัญญัติ ที่ทำให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปพิจารณาคดีในศาลจีน ที่พรรคคอมมิวนิสต์ควบคุม ได้ แต่ภายหลังมีการยกระดับเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตย