องค์ประกอบของการแสดงออกของยีน

การทำงานของการสะสมไกลโคเจนในนิวเคลียสของเซลล์ ไกลโคเจนเป็นที่รู้จักกันในนามโมเลกุลการจัดเก็บพลังงานคาร์โบไฮเดรตสำหรับเซลล์ การปรากฏตัวของมันถูกอธิบายเป็นครั้งแรกในนิวเคลียสในปี 1890 แต่ไม่มีการอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของไกลโคเจนนิวเคลียร์ซึ่งแตกต่างจากไกลโคเจนที่เก็บไว้ในตับหรือเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อซึ่งใช้เป็นพลังงานในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ค้นพบว่ามะเร็งปอดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กของมนุษย์นั้นจะสะสมไกลโคเจนในระหว่างการก่อตัวของเนื้องอก ในที่สุดก็ให้โอกาสในการเปิดเผยบทบาททางชีวภาพของไกลโคเจนนิวเคลียร์ บทบาทในการเผาผลาญเซลลูล่าร์และผลกระทบต่อโรคได้ยาก ไกลโคเจนเป็นโมเลกุลจัดเก็บสำหรับการสำรองเชื้อเพลิง แต่การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงหน้าที่อื่น ๆ ของการเผาผลาญไกลโคเจนซึ่งรวมถึง epigenetics ทีมของเราแสดงให้เห็นว่าการเผาผลาญไกลโคเจนของนิวเคลียร์จะปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของการแสดงออกของยีน