สำรวจความหลากหลายทางพันธุกรรม

การเปลี่ยนแปลงของประชากรจุลินทรีย์ในลำไส้ของมนุษย์และอาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวิธีการรักษาใหม่สำหรับโรคที่หลากหลาย มีความตื่นเต้นอย่างมากในสนาม เพราะมีความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียและสุขภาพและโรคเหล่านี้ แต่เราขาดความสามารถในการเข้าใจว่าทำไมนั่นคืออะไรกลไกและสิ่งที่เป็นหน้าที่ของแบคทีเรียเหล่านั้น ทำให้พวกเขามีความสัมพันธ์กับโรค

นักวิจัยรวบรวมตัวอย่างอุจจาระจากประมาณ 90 คนเป็นเวลาไม่เกินสองปีทำให้พวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรของจุลินทรีย์เมื่อเวลาผ่านไปภายในบุคคล การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตบอสตัน แต่ขณะนี้ทีมวิจัยกำลังรวบรวมตัวอย่างที่หลากหลายจากทั่วโลกด้วยความหวังที่จะรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ไม่พบในคนที่อาศัยอยู่ในสังคมอุตสาหกรรมมากกว่าที่เคยมีมาเทคนิคที่ทันสมัยช่วยให้เราสามารถแยกแบคทีเรียในลำไส้ของมนุษย์ที่ไม่มีการเพาะพันธุ์ได้ก่อนหน้านี้การสำรวจความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้งานเป็นสิ่งที่น่าสนใจทุกที่ที่เรามองหาเราค้นพบสิ่งใหม่ ๆ จากบุคคลที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่หลากหลายเป็นสิ่งจำเป็น