วิกฤตร้ายแรงจากมลพิษพลาสติก

นักแสดงชาวอเมริกันชื่อดังผู้รับบทอะควาแมนขึ้นกล่าวในงานที่จัดขึ้นโดยสหประชาชาติว่ารัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากที่สุดเราทั้งหลายที่เป็นประเทศเกาะและชุมชนชายฝั่งทั้งหมดคือแนวหน้าของเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ มหาสมุทรกำลังอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ระบบนิเวศทางทะเลทั้งหมดกำลังหายไป

เนื่องจากอุณหภูมิของทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น และขยะปริมาณมหาศาลของโลกที่ไหลลงสู่น่านน้ำของเราก็ส่งผลให้เราต้องเผชิญกับวิกฤตร้ายแรงจากมลพิษพลาสติกภัยคุกคามใหญ่หลวงที่สุดสำหรับกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก คือความจริงที่ว่าเกาะทั้งเกาะกำลังค่อยๆ จมลงสู่ก้นทะเล ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศโลกที่หนึ่งปล่อยมลพิษมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศ แม้บรรดาประเทศหมู่เกาะจะมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในการก่อภัยพิบัติ แต่กลับต้องรับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้มากที่สุด