ภาวะสมองเสื่อมแบบฟรอนโทเทมโพเรีย

ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมมีระดับในเลือดสูงกว่าผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและมีแนวโน้มว่าจะช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่างภาวะสมองเสื่อมจากความผิดปกติทางจิตเวชจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวินิจฉัยใหม่สำหรับภาวะสมองเสื่อมส่วนหน้าในปัจจุบันการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมแบบฟรอนโทเทมโพเรียขาดการทดสอบเพียงครั้งเดียวซึ่งอาจเป็นได้ทั้งในทางปฏิบัติ

และมีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้วกระบวนการวินิจฉัยเกี่ยวข้องกับการตรวจทางคลินิกเสริมด้วยการทดสอบวิทยา, MRI สมอง, การวิเคราะห์น้ำไขสันหลัง, การศึกษาไอโซโทปและการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่การวินิจฉัยยืนยันได้หลังจากตรวจติดตามผู้ป่วยเป็นระยะเวลานานขึ้นเท่านั้น อาจเป็นไปได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติในการทดสอบและการวิเคราะห์ที่กล่าวถึงข้างต้นจนกระทั่งก่อนที่โรคจะดำเนินต่อไปจากการศึกษาในขณะนี้ชี้ให้เห็นว่าเซรั่มเซลล์ประสาทสามารถใช้เป็นเครื่องมือวินิจฉัยที่คุ้มค่าและง่ายต่อการใช้งานในช่วงแรกของโรค นอกจากนี้ neurofilament อาจทำหน้าที่เป็นผู้พยากรณ์โรคไบโอมาร์คเกอร์เนื่องจากระดับที่สูงขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบของโรคที่รุนแรงมากขึ้น