พาหะสำคัญของข้อมูลในสมอง

การสั่นของระบบประสาทหรือที่รู้จักกันในชื่อคลื่นสมองเป็นตัวพาหะสำคัญของข้อมูลในสมอง นักวิจัยเริ่มเข้ามาดูพวกเขาน้อยลงเนื่องจากความผันผวนอย่างต่อเนื่องและมากขึ้นเมื่อเกิดการระเบิดชั่วคราว จนถึงปัจจุบันยังไม่มีวิธีการวัดการระเบิดระยะสั้นแบบเรียลไทม์หรือตรวจสอบว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตได้พัฒนาวิธีการใหม่สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในสมอง

พวกเขากำลังใช้วิธีการตรวจจับการระเบิดคลื่นสั้นแบบเรียลไทม์ภายในแถบความถี่ประสาทประมาณ 20 เฮิร์ตซ์และเพื่อแสดงว่าหนูสามารถเพิ่มการเกิดระเบิดเหล่านี้ได้อย่างไร ในมนุษย์ลิงและหนูมันเป็นไปได้ที่จะตรวจจับการระเบิดสั้น ๆ สูงถึง 150 มิลลิวินาทีของคลื่นเบต้าส่วนเฉพาะของคลื่นสมอง ในช่วงความถี่ 15 เฮิรตซ์ถึง 30 เฮิรตซ์ นักวิจัยได้เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านี้กับหน่วยความจำการเคลื่อนไหวและการรับรู้