พัฒนาการของเด็ก กับคณิตศาสตร์

พัฒนาการของเด็ก กับคณิตศาสตร์ พัฒนาการทางด้านการคำนวณในวัยเด็ก เป็นเรื่องที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับลูกเป็นอย่างมาก สังเกตง่าย ๆ จากพฤติกรรมการปลูกฝังหรือพยายามให้ลูกคุ้นเคยกับตัวเลขกันตั้งแต่เด็ก ซึ่งนี่ถือเป็นพัฒนาการเริ่มต้นที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับบทความในหัวข้อนี้ เราจะมาดูกันว่า เด็กในแต่ละวัยจะมีพัฒนาการทางด้านการคำนวณหรือทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างไรกันบ้าง

เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่าน คงเคยเป็นเช่นนี้ที่ว่า ตั้งแต่ทราบว่าคุณแม่กำลังเริ่มตั้งครรภ์ การเตรียมตัวซื้อของใช้เสื้อผ้าและอาหารการกินก็เริ่มต้นขึ้น บางครอบครัวก็ยังไม่ทราบเพศของลูกเลยด้วยซ้ำ นอกเหนือจากนั้น ก็เห็นจะมีการเตรียมความพร้อมในการฝึกพัฒนาการทางด้านสมองกับคุณลูกด้วยเช่นกันก็คือ การเตรียมซื้อสื่อการสอนหรือของเล่นใด ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เช่น แผ่นอ่านตัวเลข ของเล่นเกี่ยวกับตัวเลข เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ผู้เขียนอยากแนะนำว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ว่า คุณพ่อคุณแม่ก็ควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุของวัยเด็กกันก่อนว่ามีอะไรบ้างและเป็นแบบไหน มีการฝึกอย่างไร

ทักษะสำคัญต่าง ๆ อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ที่สำคัญมีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น การนับ การจดจำ การจำแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับ การเขียนตัวเลขการเปรียบเทียบ รูปทรง รูปร่าง พื้นที่ การชั่ง การตวง การวัด ความสัมพันธ์ เวลา วันที่ การเพิ่มและการลดจำนวน เป็นต้น

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 1-2 ปี

ช่วงวัยนี้ การเริ่มต้นให้เด็กได้หยิบจับสิ่งของรอบตัว มีการฝึกนับจำนวนเพื่อสร้างความคุ้นเคย โดยจำนวนที่นับอยู่ในช่วง 1-10 โดยคุณพ่อคุณแม่ควรเปล่งเสียงให้เด็ก ๆ ฟังบ่อย ๆ ซึ่งจะสร้างความคุ้นหูและคุ้นเคยให้เด็กเป็นอย่างดี และค่อย ๆ เพิ่มจำนวนนับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความสนใจของเด็ก แต่ไม่ควรฝืนหรือฝึกแบบบังคับ เพราะอาจจะสร้างความกดดันและการไม่ชื่นชอบการคำนวณแก่เด็กได้ นอกจากนั้น การสร้างความจดจำเกี่ยวกับรูปทรงพื้นฐาน เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ก็เป็นพัฒนาการสำคัญที่ควรฝึกเด็กในวัยนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกัน

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 3-4 ปี

ช่วงวัยนี้ เริ่มเข้าสู่การขีดเขียน โดยคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มได้เห็นการเขียนตัวเลขตามลำดับจำนวน การนับ ลำดับ รวมไปถึงพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยใช้พื้นฐานการนับจากช่วงอายุก่อนหน้านี้คือ ความสามารถในการเปรียบเทียบปริมาณ ขนาด ความยาว น้ำหนัก ความเร็ว และบอกเวลาได้

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 5-6 ปี

เป็นช่วงพัฒนาการที่สำคัญที่สุดที่เด็กอาจอยู่ในช่วงที่เริ่มเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขพื้นฐาน อย่างการบวกและการลบอย่างง่าย รวมไปถึงรูปแบบจำนวนพื้นฐานอย่างเลขคู่เลขคี่เป็นต้น