การตรวจจับสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรค

การระบุอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียที่ดื้อยาช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถกำหนดยาที่เหมาะสมและเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดได้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาหรือซุปเปอร์บั๊กเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยปีละ 700,000 คนอันเป็นผลมาจากการติดเชื้อดื้อยารวมถึงการเสียชีวิตจากวัณโรคดื้อยาหลาย 230,000 ราย

จำนวนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านคนต่อปีภายในปี 2593 หากไม่มีการดำเนินการตามรายงานของปี 2562 ด้วยวิธีการใหม่อุปกรณ์ใหม่ขนาดเล็กนี้จะทำการแยกดึงและมุ่งเน้นแบคทีเรียเป้าหมายจากของเหลวในร่างกายอย่างรวดเร็ว มันกรองอนุภาคและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์นาโนมีเม็ดแม่เหล็กขนาดต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อดักจับสมาธิและดึงแบคทีเรียช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่างลูกปัดถูกใช้เพื่อแยกแบคทีเรียในอุปกรณ์อุปกรณ์โปร่งใสราคาไม่แพงนั้นสามารถสร้างและใช้งานได้ง่ายทำให้เหมาะสำหรับการตรวจจับสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคในห้องปฏิบัติการและสถานพยาบาล ทีมวิจัยกำลังทำงานเพื่อทำให้อุปกรณ์สมบูรณ์แบบและวางแผนที่จะเพิ่มอุปกรณ์หลายชิ้นลงบนชิปขนาดเล็กและสำรวจการขยายขนาดการทดสอบในภาคสนาม