กระบวนการผลิตโปรตีนสำหรับการใช้งานทางการแพทย์

ปัจจัยการแข็งตัวของฮีโมฟีเลียนั้นยากที่จะสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ยาดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากโปรตีนในการรักษาดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงได้ทำการดัดแปลงแบคทีเรียให้เป็นโรงงานผลิตโปรตีนขนาดเล็ก แต่ถึงแม้จะมีความช่วยเหลือจากแบคทีเรียหรือเซลล์อื่น ๆ กระบวนการผลิตโปรตีนสำหรับการใช้งานทางการแพทย์หรือเชิงพาณิชย์ก็ลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูง

ค้นพบวิธีในการผลิตโปรตีนมากเกินไปถึงหนึ่งพันเท่า สามารถช่วยเพิ่มการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการผลิตยาที่ใช้โปรตีนวัคซีนและการวินิจฉัยรวมถึงโปรตีนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารการเกษตรวัสดุชีวภาพพลังงานชีวภาพและอุตสาหกรรมเคมี กระบวนการผลิตโปรตีนสำหรับการใช้งานทางการแพทย์หรือเชิงพาณิชย์นั้นมีความซับซ้อนราคาแพงและใช้เวลานาน ถ้าคุณสามารถทำให้แบคทีเรียแต่ละชนิดผลิตโปรตีนได้มากถึง 10 เท่าคุณต้องใช้แบคทีเรียเพียงหนึ่งในสิบในการทำให้งานเสร็จซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนอย่างมากเทคนิคนี้ใช้ได้กับโปรตีนทุกชนิดเพราะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของ เครื่องจักรสังเคราะห์โปรตีนสากล